ေနာက္ဆံုးတင္ေပးေသာ

စ်ာန္ပ်ံ ေကာင္းကင္ပ်ံတိုင္းရဟႏၱာမဟုတ္

စ်ာန္ပ်ံ ေကာင္းကင္ပ်ံတိုင္းရဟႏၱာမဟုတ္
 ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုသည္ ေကာင္းကင္မွ ပ်ံလာေသာ ရဟန္းေတာ္တိုင္းသို 'ရဟႏာၱ'ခ်ည္းထင္တတ္၏ ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မွတ္သားရမည္မွာ 'ေကာင္းကင္မွာပ်ံႏိုင္တိုင္း ရဟႏာၱမဟုတ္၊ ရဟႏာၱတိုင္းလည္းေကာင္းကင္မွာမပ်ံႏိုင္' ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္၏ ။ ေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံႏိုင္ေသာသူသည္ သံုဦးရွိ၏ ။ ေဆး၊ အင္း၊ ဓာတ္ စသည္ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ၀ိဇၨာေဇာ္ဂ်ီ၊ တပသီအခ်ိဳ႕ ေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံႏိုင္၏ ။စ်ာန္အဘိညာဥ္ရေသာ ရဟန္းအခ်ိဳ႕ ေကာင္းကင္တြင္ပ်ံႏိုင္၏ ။ ယခုအခါ အဝီစိငရဲ၌ က်ခံေနရေသာ ' ေဒဝဒတ္ရဟန္း' သည္ သံဃာသင္းခြဲေသာကံကို မျပဳမီ၊ ဘုရားရွင္အား ေသြးစိမ္းတည္ေအာင္ မလုပ္မီက ေကာင္းကင္ပ်ံႏိုင္ေသာ စ်ာန္အဘိဉာဥ္ရ ရဟန္းတစ္ပါးပင္ျဖစ္၏ ။ ဘုန္းၾကီးခ်င္ေသာ ေလာဘ(စိတ္ယုတ္မာ)ေၾကာင့္ မဟုတ္တာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္မိသသျဖင့္ စ်ာန္ေလွ်ာျပီး ေျမမ်ိဳကာ အဝီစိငရဲသို႔ က်ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္၏ ။စ်ာဥ္အဘိညာဥ္ရေသာ ရဟႏာၱမ်ားေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံႏုိင္ၾက၏ ။ စ်ာန္အဘိညာဥ္မရေသာ 'သုကၡဝိပႆကရဟႏာၱ' မ်ားကာ ရဟႏာၱျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္းကင္တြင္ပ်ံနုိင္ျခင္း မရွိေခ်။ ဆက္၍မွတ္ရမည္မွာ ေကာင္းကင္ပ်ံႏိုင္ျခင္းသည္ စ်ာန္၏တန္ခိုးမဟုတ္၊ အဘိညာဥ္၏ တန္ခိုးသာျဖစ္သည္။ စ်ာန္ႏွင့္အဘိညာဥ္သည္မတူေပ။ စ်ာန္သည္ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္တိုင္း ရႏိုင္ေသာ္လည္း အဘိညာဥ္ကား တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္႐ံုႏွင့္ မရ။ အာဟာရဓာတ္ အားေကာင္းျပီး ကိုယ္ခႏၶာေတာင့္တင္းခိုင္မာဖို႔လည္း လိုအပ္၏ ။


စ်ာန္အဂၤါငါးပါး ရွိေသာ ပထမစ်ာန္။

စ်ာန္အဂၤါေလးပါး ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္။

စ်ာန္အဂၤါသံုးပါး ရွိေသာ တတိယစ်ာန္။

စ်ာန္အဂၤါႏွစ္ပါး ရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္။

စ်ာန္အဂၤါတစ္ပါး ရွိေသာ ပဥၥမစ်ာန္။ ဟု ငါးပါးရွိသည္။' ေမတၱာဒေယာ တေယာ စတုတၳဇၥဳာနိကာ ' ဟူေသာ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္းအဖြင့္အရ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာသံုးပါးတြင္း တစ္ပါးပါးကို ပြားမ်ားလွ်င္ ပထမစ်ာန္မွ စတုတၳစ်ာန္အထိ ရႏိုင္သည္ဟု သိရ၏ ။ စ်ာန္၏အဓိပၸါယ္မွာ 'ကိေလသာတို႔ကို ေလာင္ျမိဳက္ျခင္း၊ ကိေလသာတို႔ကို ျငိမ္းေစျခင္း' ဟု ျဖစ္သည္။သမထကမၼ႒ာန္း (၄၀)တြင္ ေမတၱာဘာ၀နာသည္ စ်ာန္တရားကို အျမန္ဆံုးရ၏ ။ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ႏွစ္ခုလံုးျပပါအံ့။ မဇၥိဳမပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ ဓနဥ​ၨာနီသုတ္အဖြင့္၌ ဓနဥ​ၨာနီပုဏၰားၾကီးသည္ ေသခါနီးကာလတြင္ အရွင္သာရိပုတၱရာကိုပင့္ျပီး တရားနား၏ ။ အရွင္သာရိပုတၱရာက ေမတၱာပြားမ်ားနည္းကို ေဟာၾကားေပးေတာ္မူ၏ ။တရားနားရင္း၌ပင္ ေမတၱာဘာဝနာကို ပြားမ်ားေလရာ ပထမစ်ာန္ကို ရ၏ ။ ထိုပထမစ်ာန္ႏွင့္ေသေသာေၾကာင့္ ပထမစ်ာန္ျဗဟၼာ့ဘံုသို႔ ေရာက္ရ၏ ။ ထိုအေၾကာင္းကို ဗုဒၶသိေတာ္မူေသာအခါ ' မဂ္ဖိုလ္ရႏိုင္သူကို စ်ာန္ရေၾကာင္းတရားကိုသာ ေဟာရမည္ေလာ' ဟု အျပစ္တင္ေတာ္မူကာ ျဗဟၼာ့ျပည္အထိ လိုက္ျပီး ဝိပႆနာတရားကို ေဟာခိုင္းေတာ္မူ၏ ။အရွင္သာရိပုတၱရာကလည္း လိုက္ေဟာ၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဗဟၼာျပည္ေရာက္မွ ဓနဥၨာနီပုဏၰားသည္ မဂ္ဖိုလ္ကို ရသြား၏ ။ ထိုအခါမွေနာက္ အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ တရားေဟာသည့္အခါတိုင္း သစၥာေလးပါးဝိပႆနာတရားကို ထည့္သြင္းေဟာၾကားေတာ့သည္။ဤျဖစ္ရပ္၌ ေမတၱာတရားေဟာေနစဥ္ ခဏတာအခ်ိန္တြင္းမွာပင္ စ်ာန္ရသြားသည္ကို ေထာက္ေသာအားျဖင့္ ကိေလသာျငိမ္းေန႐ံု စ်ာန္ရဖို႔အတြက္ေလာက္ကာ မခဲယဥ္းဟု သိႏိုင္၏ ။

စ်ာန္ရပံုကို အလုပ္ႏွင့္ညိွ၍ လက္ေတြျပအံ့။ေမတၱာဘာဝနာကို စ်ာန္ရေအာင္ ပြားမ်ားလိုသူသည္ မိမိကိုယ္ကစ၍ ပြားမ်ားရ၏ ။ ျပီးလွ်င္မိမိအေပၚ ေက်းဇူးအမ်ားဆံုး၊ မိမိအခ်စ္ျမတ္ႏိုးဆံုးပုဂၢိဳလ္၊ ျပီးလွ်င္ မခ်စ္မမုန္း အလယ္အလတ္ပုဂၢိဳလ္၊ ျပီးလွ်င္ ရန္သူျဖစ္သူတို႔အေပၚ ပြားမ်ားရမည္။ ဤကား ဝိသုဒၶိမဂ္ အဠကထာလာအတိုင္းျဖစ္၏ ။ ထိုအစဥ္ကို မွတ္မိရန္ သီထားေသာ လကၤာတစ္ပုဒ္ကာ -"မိမိကိုယ္က၊ အဦးစ၍

 ပိယမဇၥဳ၊ ေဝရီက်ေအာင္

 တစ္စတစ္စ၊ သံုးဝပုဂၢိဳလ္

 ကိုယ္ႏွင့္အတူ၊ အမွ်မူ၍ "ပြားမ်ားမႈ႕အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္ ပထမစ်ာန္ကို ရရွိ၏ ။ ပထမစ်ာန္ရပံုကာ-မိမိေမတၱာပို႔လိုသူကို အာ႐ံုယူလိုက္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္းရ၏ ။ ဤသည္ကို'ပထမစ်ာန္၏ ပထမအဂၤါျဖစ္ေသာ ဝိတက္' ဟုေခၚ၏ ။ ထိုသူ၏ သြားပံု လာပံု က်န္းမာ ခ်မ္းသာပံုကို လိုအပ္သလို သံုးသပ္ဆင္ျခင္၍ရ၏ ။ ဤသည္ကို ' ဝိစာရ ' ဟုေခၚ၏ ။ေမတၱာပြားေနခ်ိန္တြင္ ဘာနဲ႔မွမတူေအာင္ အလြန္ႏွစ္သက္၏ ။ ဤသည္ကို ပီတိ ဟုေခၚ၏ ။ ေမတၱာပြားေနခ်ိန္တြင္ အလြန္းခ်မ္းသာ၏ ။ ဤသည္ကို သုခ ဟုေခၚ၏ ။ ေမတၱာပြားေနခ်ိန္တြင္ စိတ္သည္ေမတၱာခံယူသူအေပၚ၌ တည္ၾကည္ေန၏ ။ ဤသည္ကို 'ဧကဂၢတာ' ဟုေခၚ၏ ။ ထိုဧကဂၢတာ ေစတသိက္ကိုပင္ သမဓိ ဟုလည္း ေခၚၾက၏ ။ဆိုအပ္ခဲ့ျပီးေသာ စ်ာန္အဂၤါငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေနခ်ိန္ကို ပထမစ်ာန္ရသည္ဟု ေခၚသည္။ ထိုပထမစ်ာန္ရ႐ံုမွ်ျဖင့္ ေျမလွ်ိဳးမိုးပ်ံ ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ျခင္းမ်ား မလုပ္ႏိုင္ေပ။ ထိုပထမစ်ာန္မွ ပဥၥမစ်ာန္အထိေရာက္ေအာင္ အစဥ္တိုင္း အစုန္ပြားမ်ားႏိုင္၏ ။ တစ္ဖန္ ပဥၥမစ်ာန္မွ ပထမစ်ာန္ ထိေရာက္ေအာင္ အဆန္လည္း ပြားမ်ားႏိုင္၏ ။ထိုကဲ့သို႔ စ်ာန္ငါးပါးကို အစုန္အဆန္ ပြားမ်ားႏိုင္ျပီး ဝသီေဘာ္ႏိုင္ေသာအခါ အဘိညာဥ္ကိုရ၏ ။ ထိုအဘိညာဥ္ကို ရေသာအခါတြင္မွ ဝါေယာကသိုဏ္း ဝင္စားျပီး မိမိကိုယ္ကို ေပါ့ပါးေစကာ ေကာင္းကင္သို႔ ပ်ံႏိုင္ျခင္းျဖစ္၏ ။ဤစကားရပ္တို႔ကို ေထာက္၍ စ်ာန္ရ႐ံုမွ်ႏွင့္ ေကာင္းကင္မပ်ံႏိုင္၊ အဘိညာဥ္အထိရမွသာ ေကာင္းကင္ပ်ံႏိုင္သည္ဟု ခြဲျခားမွတ္သားရမည္

ဒါနေျမာက္ေအာင္ေပးပါ

ဒါနေျမာက္ေအာင္ေပးပါ
ဒါနဆုိတာ ေပးကမ္းျခင္းကုိ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ သဒၶါတရား အားနည္းလုိ႔ မေပးလုိမကမ္းလုိတဲ့ လူေတြရွိတတ္ေပမယ့္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ရွိရင္ေပးတတ္ၾကတဲ့ သူေတြမ်ားပါတယ္။ သူမ်ားေတြကုိ ေပးဖုိ႔သေဘာမက်တဲ့ သူေတြျဖစ္ေစဦးေတာ့ ကုိယ့္မိဘ၊ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးစတ့ဲသူေတြ အေပၚမွာေတာ့ လုိအပ္ရင္ လုိအပ္သလုိ၊ ရွိရင္ရွိသလုိ ေပးတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေပးတဲ့အခါ သဒၶါတရားေကာင္းလုိ႔ ေစတနာျပတ္ၿပီး ေပးလုိက္ၾကတဲ့ အေပၚမွာ အေထြအထူး ေျပာစရာမရွိေပမယ့္ မျဖစ္မေန ေပးေနရတဲ့အေပၚ၊ ဝတၱရားအရ ေပးေနရတဲ့အေပၚ၊ င့ါမိဘ၊ ငါ့မိသားစုဆုိတဲ့ အသိေတြေၾကာင့္ ေပးေနရတဲ့ အေပၚေတြမွာ ေျပာစရာေလးေတြက ရွိလာပါတယ္။
ေပးခ်င္လုိ႔ ေပးတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တာဝန္ဝတၱရား အရေပးတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သဒၶါေပါက္လုိ႔ ေပးတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လုိပဲ ေပးေပး ေပးတယ္ဆုိတာ ဒါနကုသုိလ္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေပးတဲ့အေပၚမွာ ေပးတဲ့သူရဲ႕ ေစတနာကုိလုိက္ၿပီး ဒါနေျမာက္၊ မေျမာက္ေတာ့ ကြာျခားပါတယ္။ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ေပးရင္ ကုသုိလ္ရေပမယ့္ ေပးတဲ့အေပၚမွာ တဏွာနဲ႔ မေပးမိၾကဖုိ႔ေတာ့ အထူးသတိျပဳ ဆင္ျခင္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တဏွာမကပ္တဲ့ ဒါနသက္သက္ေပးျခင္းမ်ိဳးနဲ႔ ေပးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ဒါနေျမာက္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင့္ပါတယ္။

လူဆုိတာက ငါစဲြေလးေတြ မကင္းေသးေတာ့ ေပးတာခ်င္းအတူတူ ငါနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သူေတြကုိပဲ ေပးခ်င္တတ္ၾကတာ သဘာဝပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ငါ့အေဖအတြက္၊ ငါ့အေမအတြက္၊ ငါ့မိသားစုအတြက္၊ ငါ့ေဆြမ်ိဳးအတြက္ စသျဖင့္ ငါေလးေတြ ဦးစီးၿပီး ေပးတတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေပးတာလည္း ဒါနရဲ႕ေပးကမ္းျခင္း သေဘာပဲ ျဖစ္ေပမယ့္ ေပးတဲ့အေပၚမွာ ငါဆုိတဲ့ တဏွာက ဦးစီးထားတာဆုိေတာ့ ဒါနေျမာက္မႈထက္ တဏွာရဲ႕ ခ်ယ္လွယ္မႈေနာက္ကုိ ေရာက္သြားတတ္တဲ့ သေဘာက ပုိမ်ားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း တစ္ခါတေလ “ငါဒီေလာက္ေပးေနတာေတာင္ ဘာျဖစ္တယ္၊ ညာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ကြက္မႈေတြ၊ ငါေပးထားတာေတြကုိ ဘာလုပ္ျပစ္တယ္၊ ညာလုပ္ျပစ္တယ္” ဆုိတာေတြ ျဖစ္လာၿပီး ေပးတာကုိ အေၾကာင္းျပဳလုိ႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတာနဲ႔၊ စိတ္အခန္႔မသင့္ ျဖစ္ရတာနဲ႔၊ မေပးတာပဲ ေကာင္းပါတယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ေစတနာ ပ်က္မႈေတြ ျဖစ္ရတာနဲ႔ စသျဖင့္ စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ၾကရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးေပမယ့္ ေစတနာမျပတ္တာရယ္၊ ငါဆုိတဲ့ တဏွာေလးေတြက ကပ္ေနတာေတြရယ္ေၾကာင့္ ေပးျခင္းရဲ႕ ေနာက္မွာ အျပစ္ေလးေတြ ေရာက္သြားတတ္တာေလးေတြ ရွိတတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ မိဘ၊ ဆရာသမား၊ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးစတာေတြဟာ ကုိယ္တတ္ႏုိင္ရင္ ေပးခ်င္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဝတၱရားအရပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေပးတာေတာ့ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိ ေပးတဲ့အခါမွာေတာ့ ငါစဲြေလးေတြကုိျဖဳတ္ၿပီး ျပတ္သားတဲ့ ေစတနာသက္သက္နဲ႔ တဏွာမကပ္ဘဲ ေပးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ဆုိရင္ ကုန္သြားတာခ်င္း အတူတူ ဒါနအားက အမ်ားႀကီး တာသြားတာကုိ သတိျပဳမိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အေပးတတ္ရင္ သားသမီးဝတၱရားကုိ ျဖည့္ေနရင္း၊ မိဘဝတၱရားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရင္းနဲ႔ကုိပဲ ဒါနေျမာက္ေနတယ္ဆုိတာ မေမ့ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ အေဖတုိ႔အေမတုိ႔ကုိ ေပးတာ၊ မိသားစုကုိေကၽြးတာ၊ ေဆြမ်ိဳးေတြကုိ ေထာက္ပံ့တာ စတာေတြဟာ အေပးတတ္ရင္ ဒါနလုပ္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါစဲြေလးေတြကပ္ထားတဲ့ တဏွာေလးေတြကုိ ခြါၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းတဲ့ ျပတ္သားတဲ့ ေစတနာေလးေတြနဲ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေပးႏုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ သားသမီးဝတၱရားကုိ ျဖည့္ရင္း၊ မိဘဝတၱရားအရ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရင္းနဲ႔ကုိပဲ အေထြအထူး အလွဴပဲြႀကီး မလုပ္ရဘဲ ဒါနေျမာက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ကား မိဘမိသားစု စတာေတြကုိ ေထာက္ပံ့ေပးကမ္း ေနတာေတြဟာ ကုသိုလ္မရဘူးလားဆုိေတာ့ ရပါတယ္။ ရေပမယ့္ ငါေလးေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးေတြ၊ ေစတနာ မျပတ္တာေလးေတြက ပါေနတတ္ၾကေတာ့ ေပးေပမယ့္ ဒါနရဲ႕အားေတြ၊ ဒါနေျမာက္မႈေတြ၊ ဒါနရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈသေဘာေလးေတြ တစ္ခါတေလ ေပ်ာက္ေနတတ္တဲ့ အျဖစ္ေလးေတြကုိ သတိျပဳမိေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက ေပးတယ္ဆုိတာ ဘယ္သူ႔ကုိပဲ ေပးေပး ေစတနာျပတ္ၿပီး တဏွာမကပ္ရင္ ဒါနေတြ ေျမာက္ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝတၱရားအရ ေပးရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ေပးရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မလြန္ဆန္ႏုိင္လုိ႔ ေပးရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပုိလွ်ံေနလုိ႔ ေပးရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်းဇူးဆပ္တဲ့ အေနနဲ႔ ေပးၾကတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လုိပဲ ေပးေပး ေပးလုိ႔ကုန္သြားတာခ်င္း အတူတူ “ငါမုိလုိ႔ ေပးႏုိင္တာ၊ ငါ့မိဘ၊ ငါ့မိသားစု၊ ငါ့ေဆြးမ်ိဳးစတာေတြ ျဖစ္လုိ႔ ငါေပးတာ၊ ငါေပးတဲ့အရာေတြကုိ ငါျဖစ္ေစခ်င္သလုိ ျဖစ္ကုိျဖစ္ရမွာ” စတဲ့ ေပးကမ္းမႈေနာက္မွာ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ တဏွာေလးေတြ၊ ေစတနာမျပတ္မႈေလးေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားတာေလးေတြကုိ ခြာၿပီး ျပတ္သားတဲ့ သဒၶါတရားနဲ႔ ေစတနာအျပည့္ထားကာ ဒါနေျမာက္ေအာင္ ေပးၾကည့္ၾကဖုိ႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိငါေတြကုိခြာၿပီး တဏွာမပါဘူးဆုိရင္ မိဘကုိေပးေနတာ၊ မိသားစုကုိ ေကၽြးေနတာ၊ ေဆြးမ်ိဳးေတြကုိ ေထာက္ပံ့ေနတာ စတာေတြဟာ နည္းတာမ်ားတာ ပဓာနမက်ဘဲ ဒါနေလးေတြ ေျမာက္ေနၾကတယ္ဆုိတာ သိေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေပးတာခ်င္းအတူတူ အေပးမတတ္ရင္ တဏွာကပ္တတ္ၿပီး အေပးတတ္ရင္ ဒါနအျမတ္ေတြ ျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲ ေပးေပး၊ ဘယ္သူ႔ကုိပဲ ေပးေပး ေပးတဲ့အခါမွာ ငါေလးေတြ၊ တဏွာေလးေတြကုိ ခြာၿပီး အားႀကီးတဲ့ သဒၶါ၊ ျပတ္သားတဲ့ ေစတနာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းတဲ့ ဘာဝနာေတြနဲ႔ ေပးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ေပးလုိက္ရတဲ့အေလ်ာက္ ဒါနေျမာက္ေအာင္သာ ေပးၾကဖုိ႔ အသိေပးတုိက္တြန္း လုိက္ရပါတယ္

သာသနာ

သာသနာ
ကံ ကံ၏အက်ဳိး ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ကံဆိုတာ ကမၼ ဆိုတ့ဲ ပါဠိက ဆင္းသက္လာ...
กระดานข้อความ Facebook ของ ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအိုးႀကီး / ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအိုးႀကီး / 10 hours ago

ကံ ကံ၏အက်ဳိး
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
ကံဆိုတာ ကမၼ ဆိုတ့ဲ ပါဠိက ဆင္းသက္လာတ့ဲ ပါဠိသက္ေဝါဟာရျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ကံရ႕ဲအဓိပၸာယ္ကို အားလုံးနားလည္ေအာင္ ေျပာရရင္ ကံ ဆိုတာ "အလုပ္"ပါ။ အလုပ္ဆိုတာ ကံပါ။ အလုပ္မေကာင္းက ကံမေကာင္းပါ။ ကံမေကာင္းက အက်ဳိးေပး မေကာင္းပါ။ အလုပ္ေကာင္းမွ ကံေကာင္းပါတယ္။ ကံေကာင္းမွ အက်ဳိးေပး ေကာင္းပါတယ္။

ေအး - ကိုယ္ ကံေကာင္းလား မေကာင္းလားဆိုတာ ေဗဒင္ဆရာေတြ နတ္ကေတာ္ေတြ မသိႏုိင္ပါဘူး။ ဘယ္သူ သိႏုိင္သလဲ။ မိမိကိုယ္တိုင္ သိႏုိင္ပါတယ္။

ကာယကံ အျပဳမေကာင္းရင္ ဝစီကံ အေျပာမေကာင္းရင္ မေနာကံ အၾကံမေကာင္းရင္ ကံမေကာင္းပါ။ ကံမေကာင္းရင္ အက်ဳိးေပး မေကာင္းပါ။ ကာယကံ အျပဳေကာင္းရင္ ဝိပႆနာ ကုသုိလ္ကံရယ္လို႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိလာျပန္ပါတယ္။ အဲဒီေလာက္မွ မသိရင္ အဲဒီ ကံေတြရ႕ဲအက်ဳိးလည္း မသိႏုိင္ပါ။ မသိရင္ ကံႏွင့္ပတ္သက္လို႔ အေမွာင္က်ေနပါတယ္။ အေမွာင္ထဲမွာ ေနရသူပါ။

အကုသုိလ္ကံဆိုတာ မေကာင္းတ့ဲကံပါ။ သူ႔အသက္သတ္တာဟာ မေကာင္းပါ။ ေသရင္ ငရဲမွာ က်မွာပါ။ ငရဲမွ လြတ္တ့ဲအခါ သူ႔ကိုသတ္တ့ဲအတိုင္း ကိုယ္ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္ျပီး အသတ္ခံရပါတယ္။ အဲဒီသေဘာကို မသိရင္ အေမွာင္က်ေနပါတယ္။

ေအး - ဒုကၡေရာက္တယ္ဆိုတာ အကုသုိလ္ကံက အက်ဳိးေပးတာပါ။ သူမ်ားေတြက လာျပီး ဒုကၡေပးတာ မဟုတ္ပါ။ အဲဒီလို မသိရင္ အေမွာင္ထဲမွာ ေနရပါတယ္။မိမိတို႔ ရွာေဖြလို႔ ရရွိတယ္။ စီးပြားျဖစ္တယ္ဆိုတာ အတိတ္က ျပဳခ့ဲတ့ဲ ဒါနကုသုိလ္ကံႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ ဥာဏ္ ဝီရိယတို႔ေၾကာင့္ပါ။ အဲဒီသေဘာကို မသိရင္ ဘိုးေတာ္ေတြ မယ္ေတာ္ေတြ နတ္ေတြက မ,လို႔ အထင္မွား အယူမွားျပီး အကိုးကြယ္ပါ ထပ္မွားျပန္ပါတယ္။

ေအး - မိမိတို႔က အသက္ရွည္ အနာကင္း အဆင္းလွတယ္ဆိုတာ သီလကုသုိလ္ရ႕ဲ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြပါ။ ေနာက္ေနာင္ သီလကုသုိလ္မပါခ့ဲရင္ ယခုဘဝ အရုပ္ဆိုးေနမွ မွန္ၾကည့္လို႔လည္း မလွေတာ့ပါ။

ေအး - စိတ္တည္ၾကည္တာ သမထကုသုိလ္ကံရ႕ဲ အက်ဳိးပါ။ ဥာဏ္ထက္ျမက္တာက ဝိပႆနာကုသုိလ္ကံရ႕ဲ အက်ဳိးပါ။ ပင္ကိုယ္က ဥာဏ္ထိုင္းတ့ဲလူ ဝိပႆနာအားထုတ္ရင္ ဥာဏ္ေကာင္းလာပါတယ္။ ေကာင္းျပီးသားလူက အားထုတ္ရင္ အလြန္ဥာဏ္ေကာင္းလာပါတယ္။

ယခုေျပာတ့ဲ ကံေတြကို ခြဲေဝမသိႏုိင္ရင္ အေမွာင္ထဲမွာ ေနရပါတယ္။ အကုသုိလ္ကံေတြေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္တယ္။ လွဴဒါန္းေပးကမ္းလို႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝတယ္။ လွဴလို႔ ရတယ္။ ရလို႔ လွဴတယ္။ ဘယ္သူ မ,လို႔မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါနကုသုိလ္ကံက မ,လို႔ဆိုတာသိရင္ အလင္းထဲမွာပါ။ ေကာင္းက်ဳိးရတာ ေကာင္းကံ မ,လို႔ပါ။ အေၾကာင္းကုသုိလ္ကံေတြကိုလည္း သိလို႔ အေၾကာင္း ကုသုိလ္ကံက ေကာင္းက်ဳိးေပးမယ္ဆိုတာလည္း သိမယ္ဆိုရင္ ကုသုိလ္ကံေတြ ၾကိဳးစားလုပ္မွာပါ။

ကံတစ္ခုကို လုပ္မိရင္ အက်ဳိးသုံးပိုင္း ပိုင္းေပးပါတယ္။ ဆိုပါေတာ့ အကုသုိလ္ကံတစ္ခု လုပ္မိရင္ အဲဒီ အကုသုိလ္ကံက မ်က္ေမွာက္မွာလည္း ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ မေပးရင္ ေနာက္ဘဝမွာ ဒုကၡေပးတတ္တယ္။ မေပးရင္ တတိယဘဝက နိဗၺာန္ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ အခါအခြင့္ သင့္တ့ဲဘဝမွာ အက်ဳိးဒုကၡေပးပါတယ္။

ကုသုိလ္ကံကလည္း မ်က္ေမွာက္သုခ ေနာက္ဘဝသုခ တတိယဘဝကေန ေလွ်ာက္ျပီး နိဗၺာန္ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ေလ်ာ္တ့ဲဘဝမွာ သုခေပးပါတယ္။ အကုသုိလ္ကံကိုႏုိင္တာက ကုသုိလ္ကံပါ။ အကုသုိလ္ကံကိုကုန္ေအာင္ ကုသုိလ္ကံကို ၾကိဳးစားရမွာပါ။ အကုသုိလ္ေတြ ေပ်ာက္တယ္ဆိုတာ ဝိပႆနာကုသုိလ္ပြားမ်ားလို႔ မဂ္ကုသုိလ္ရမွ ေပ်ာက္ပါတယ္။

ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံရ႕ဲ အက်ဳိးေတြ သိရုံေလာက္န႔ဲ တစ္နံပါတ္ အေမွာင္ေပ်ာက္လို႔ အလင္းေရာက္ေသာ္လည္း ဝိပႆနာအားထုတ္ပါမွ ေနာက္အေမွာင္ေတြပါ ေပ်ာက္ျပီး အလင္းေရာက္ပါတယ္။

(ဓမၼဒူတ အရွင္ပညာေဇာတဆရာေတာ္ၾကီး

ဗုဒၶဘာသာ ၅ မ်ိဳး

ဗုဒၶဘာသာ ၅ မ်ိဳး
ဗုဒၶဘာသာ (၅)မ်ိဳး ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ယေန႔ေခတ္လူေတြဟာ ဘာသာအသိတရား တ...
กระดานข้อความ Facebook ของ ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအိုးႀကီး / ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအိုးႀကီး / 9 hours ago

ဗုဒၶဘာသာ (၅)မ်ိဳး
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
ယေန႔ေခတ္လူေတြဟာ ဘာသာအသိတရား တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေခါင္းပါးလာျပီ။ ဘုရားေတာင္မွ ထိျခင္းငါးပါးနဲ႔ ဦးခ်ရေကာင္းမွန္း မသိႀကေတာ႔ပါဘူး။ ဒီလိုအေျခအေနေတြကိုသိလို ျမတ္စြာဘုရားက “ေနာင္္အနာဂတ္မွာ ဗုဒၶဘာသာ (၅)မ်ိဳး ကြဲျပားလိမ့္မယ္”ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ဗုဒၶဘာသာ(၅)မ်ိဳးကေတာ့
(၁) ကုလ ဗုဒၶဘာသာ
(၂) လာဘ ဗုဒၶဘာသာ
(၃) ဘယ ဗုဒၶဘာသာ
(၄) သဒၶါဓိက ဗုဒၶဘာသာ
(၅) ပညာဓိက ဗုဒၶဘာသာ(၁)ကုလ ဗုဒၶဘာသာ

(1)ကုလ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ရိုးရာဗုဒၶဘာသာ ကိုေျပာတာပါ။ အေမအေဖက ဗုဒၶဘာသာမို႔ သားသမီးက ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာ ရတာပါ။ မိဘက ခရစ္ယာန္ဆိုရင္ သားသမီးကလည္း ခရစ္ယာန္။ဒါကို မိရိုးဖလာ ကုလဗုဒၶဘာသာေပါ့။ မိဘကဗုဒၶဘာသာမို႔သာ သားသမီးက ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာရတာ ဘုရားရွင္ဘာလို႔ပြင့္မွန္းမသိ။ ဘုရားဘာတရား ေဟာမွန္း လည္းမသိ။ ကိုးကြယ္ ေနတဲ့ ျမတ္စြာဘုရား ဘာေႀကာင့္ကိုးကြယ္ရမွန္း လည္းမသိ။ တရားေတာ္ကို ဘာေႀကာင့္ကိုးကြယ္ရမွန္းမသိ။ ဘုရားကိိိုဦးခ်တာ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဦးခ်မွန္းမသိ။ဘာေႀကာင့္ဒီေလာက္ ရုိရိုေသေသနဲ႔ အေလးျပဳေနမွန္းကို မသိတာ။ လုပ္ေတာ့လုပ္ ေနတာပဲ အသိပညာ ဘာမွမပါတာ။ကုလ ဗုဒၶဘာသာပါ။

(၂)လာဘ ဗုဒၶဘာသာ လာဘ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ လာဘ္လာဘလိုလို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ ဗုဒၶဘာာသာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီဘဝ စီးပြားေရးေလးတက္မလားဆိုျပီးမွ ဘုရားကိုးကြယ္တာမွာေရြးျပီးကိုးကြယ္တယ္။ ဒီဘုရား ကိုးကြယ္ရင္ေတာ့ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားတယ္ ဟိုဘုရား ကိုးကြယ္ရင္ေတာ့ စီးပြားေရးတက္တယ္ဆိုျပီး ေရြးကိုးကြယ္တာ လာဘ ဗုဒၶဘာသာပါ။ဘုရားကိုးကြယ္မွ လာဘ္ေပါမ်ား မယ္ဆိုရင္ ဘုရားမကိုးကြယ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြ ဘာလို႔ လာဘ္ရႊင္ေနလဲ။အဓိက စီးပြားေရးျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ဘုရားေႀကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။ ကံ၊ညဏ္၊ဝိရိယ သတၱိေႀကာင့္ပါ။ အိမ္ျခံ ဝယ္မယ္။ ေရာင္းမယ္။ အိမ္ေနရာေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ရက္ရာဇာ ျပႆဒါး ေရြးေနတာေတြ။ ဘုရား ေက်ာင္းေဆာင္ ေပၚမွာ ဘုိေတာ္ ဘြားေတာ္ပံုေတြ တင္ထားတာေတြ။ကိုႀကီးေက်ာ္ ၊ မႏွဲေလး အစရွိတဲ့ နတ္ေတြ ကုိးကြယ္တာေတြ။ ေဗဒင္ ယံုႀကည္ျပီး ယႀတာေတြ ေခ်လိုက္ႀက စတဲ့ လာဘ္လာဘ လိုခ်င္လို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာမ်ားကို လာဘဗုဒၶဘာသာလို႔ ေခၚပါတယ္။

(၃)ဘယ ဗုဒၶဘာသာ
ဘယ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ေဘးကိုေႀကာက္္္္္္လို႔ ကိုးကြယ္တာကိုေခၚပါတယ္။အႏၱရာယ္ကင္းဖို႔၊ ေဘးရွင္းဖို႔၊အသက္ရွည္ဖို႔၊ က်န္းမာဖို႔၊ဒီလိုအေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ဘုရား ကိုးကြယ္တာကို ဘယဗုဒၶဘာသာဟုေခၚပါသည္။ ဒီဘုရား ကိုးကြယ္မွ အသက္ရွည္ မယ္ဆိုရင္ ဘုရားမကိုးကြယ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ အစလာမ္ေတြ အသက္ရာေက်ာ္
ရွည္ေနႀကတာ ဘာလို႔ပါလဲ။ ဘာမွမသိဘဲ ရမ္းကိုးကြယ္္္္္္တာ ကုလ ဗုဒဘာသာ၊ လာဘ္လာဘ လိုခ်င္လို႔ကိုးကြယ္တာ လာဘဗုဒၶဘာသာ။ ေဘးေႀကာက္ျပီး အကုိးအကြယ္ မွားေနတာ ဘယ ဗုဒၶဘာသာ။ ဒီ ကုလ၊လာဘ၊ဘယ ဗုဒၶဘာသာ
(၃)မ်ိဳးကို ေအာက္တန္းစားဗုဒၶဘာသာဟုေခၚပါသည္။ ဟိုလူမပါ။ ဒီလူမပါ။
ဟုိလူပသပါတယ္။ ဒီလူပသပါတယ္။ လက္ညႈိးထိုး ခြက္လွန္ လုပ္ေနတာေတြကို ဘုရားက သူေတာင္းစား ဗုဒၶဘာသာပါတဲ့။ ခႏၶာမွာ အသိ၊ဘာသာေရအသိဓာတ္ခံ နည္းေတာ့ လိမ္စားေနတဲ့သူေတြက လိမ္လို႔ေကာင္းေနပါတယ္။ဘုရားလည္းကိုးကြယ္ရေသး၊တရားလည္းကိုးကြယ္ရေသး၊ဆြမ္းဦးကိုလည္း ေလာင္းလွဴရေသး၊ သာသနာေတာ္ကိုလည္း ပစၥည္းေလးပါး နဲ့ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ဆက္ကပ္ရေသး။ဘာအတြက္ ဒါေတြ လုပ္ေနရတာလည္း ဘာအတြက္ သာသနာကိုခ်ီးေျမွာက္ေနတာလည္း
ဘာအတြက္ ေက်ာင္းေဆာက္ေနတာလည္း။စဥ္းစားပါ။ေဝဖန္ပါ။သံုသပ္ပါ။

(၄)သဒၶါဓိက ဗုဒၶဘာသာ
သဒၵါဓိက ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ သဒၵါတရားကို အရင္းခံပါတယ္။သဒၵါတရားဆိုတာ
ယံုႀကည္ခ်က္္္္္္္ပါ။ဘုရား၊တရား၊သံဃာကို တကယ္သက္ဝင္္္္ယံုႀကည္တာကို ေခၚပါတယ္။ ယံုႀကည္တဲ့ေနရာမွာလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ယံုႀကည္တဲ့ သမၼာသဒၵါ နဲ႔ မွားမွားယြင္းယြင္း ယံုႀကည္တဲ့ မိစၦာသဒၵါဆိုျပီး (၂)မ်ိဳးရွိပါတယ္။

> သမၼာသဒၵါ မွန္မွန္ကန္ကန္ ယံုႀကည္ခ်က္ ဆိုတာ သစၥာတရား သိေတာ္မူတဲ့ ျမတ္စြာဘုုရားဟာ ေဝေနယ် သတၱဝါေတြကို သူသိသကဲ့သုိ႔ ေမတၱာ ဂရုဏာေတာ္အျပည့္နဲ႔ သစၥာေလးခ်က္ နက္ကိုေဟာႀကားေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္။ ဒီတရားေတာ္ အနက္ ေတြကိုပိုင္ပိုင္္ႏုိင္ႏုိင္သိေတာ္မူသြားႀကတဲ့ အရိယာသူေတာ္စင္ႀကီးေတြဟာ နိဗၺာန္ဝင္စံသြားႀကပါတယ္။ နိဗၺာန္ဆိုတာ အို ၊ေသ၊ နာ လြတ္ရာပါ။အေသလြတ္ရာ ျပတတ္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားအား ကိုးကြယ္ပါ၏ ဆိုတဲ့ ယံုႀကည္ခ်က္ဟာ မွန္ကန္ေသာယံုႀကည္ခ်က္ တရားေတာ္ကို ဘာေႀကာင့္ကိုးကြယ္ရသလဲ။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္ကို ႀကိဳစားအားထုတ္လိုက္လို႔ တရားလမ္းေႀကာင္းအတိုင္းသာ ေလွ်ာက္သြားႏုိင္ရင္ နိဗၺာန္ေရာက္ပါမည္။ ထိုအေသလြတ္ရာ ပို႔ေဆာင္တာ တရားက ပို႔ ေဆာင္တာပါ။ ပုဂၢိဳလ္က ပို႔ေဆာင္တာ မဟုတ္ဘူး။ ထိုတရားေတြ မကြယ္မေပ်ာက္ေသးတာ ဘယ္သူ႔ေက်းဇူးပါလဲ ဆိုရင္ သံဃာေတြရဲ့ ေက်ဇူးပါ။ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူေသာ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ သုတ္ဝိနည္း အဘိဓမၼာတရားေတြ သံဃာေတာ္ေတြက ေဆာင္ထားတာပါ။

ပိဋကသံုးပုံကို သံဃာေတာ္ေတြက***ေရွာက္ထားတာပါ။ သံဃာေတာ္ကို ယံုႀကည္မႈ။ဒါေတြက ရတနာျမတ္သံုးပါးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ယံုႀကည္တဲ့ သမၼာသဒၵါယံုႀကည္မႈ။

> မိစၦာသဒၵါယံုႀကည္မႈကလာဘ္လာဘေပါတယ္။ အႏၱရာယ္ကင္းတယ္ဆိုျပီး ကိုးကြယ္ယံုႀကည္ေနတာ မိစၦာသဒၵါ။ လာဘ္လာဘ ေပါတယ္ဆိုတဲ့ လာဘ ဗုဒၶဘာသာယံုႀကည္ခ်က္၊အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ဆိုျပီး ဘယဗုဒၶဘာသာေတြရဲ့ ယံုႀကည္ခ်က္၊ ဗုဒၶရဲ့ ဂုဏ္ေက်ွဇူးကို ဘာမွနားမလည္ဘဲ သူမ်ားဦးတုိက္လို႔သာ ရမ္းဦးတိုက္ရတဲ့ ကုလ ဗုဒၶဘာသာေတြရဲ့ ယံုႀကည္မႈ ဒါေတြဟာ မိစၦာသဒၶါေတြပါ။
အေသလြတ္ရာလမ္းကို ျပတတ္လို႔ ၊ အေသလြတ္ရာ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္လို႔၊ အေသလြတ္ရာ တရားကိုေဆာင္ထားႏုိင္လုိ႔ ရတနာ သံုးပါးကို ကုိးကြယ္ပါ၏ ဆိုတဲ့ သမၼာသဒၵါ။ အႏွစ္သာရမရွိတာကို မရွိဘူးလို႔ သိပါတယ္။ အႏွစ္သာရ ရွိတာကိုု ရွိတယ္လို႔သိပါ တယ္။ မွားတာကို မွားတယ္လို႔ သိတယ္။ မွန္တာကို မွန္တယ္လို႔သိတယ္။ သိတဲ့ အျပင္၊ အမွားလမ္းကို ေရွာင္၊ အမွန္လမ္းကို ေဆာင္တာသည္ သမၼာသဒၵါ ရွိတဲ့ သဒၵါဓိက ဗုဒၶဘာသာပါ။

(၅)ပညာဓိက ဗုဒၶဘာသာ
သစၥာတရားကို ေသခ်ာသိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာကို ပညာဓိက ဟုေခၚသည္။ပညာဓိက ဗုဒၶဘာသာဟာ တရားေတာ္ကို ယံုႀကည္တယ္။ တရားေတာ္ကို ဘယ္လိုယံုႀကည္ တာလည္းဆိုေတာ့ ရမ္းယံုႀကည္တာမဟုတ္ဘဲ ခႏၱာအသိနဲ့ အေသအခ်ာသိျပီး ယံုတယ္။ထိုသို သိတာကို ပညာ ဟုေခၚပါသည္။သစၥာေလးပါးကို အေသအခ်ာ ပညာနဲ႔သိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၊ ျဖစ္ပ်က္မႈေတြကို သိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ပ်က္ျမင္တာ ခႏၱာက ျမင္တာလား ပညာကျမင္တာလားဆိုေတာ့ ပညာကျမင္တာပါ။ပညာဓိကဗုဒၶဘာသာပါ။ ဘုရားက မင္းတုိ႔ခႏၱာထဲမွာ ျဖစ္္တာနဲ့ ပ်က္္တာပဲ ရွိတာလို႔ေဟာခဲ့ပါတယ္။ဒါကို
ကိုယ္တိုင္ သစၥာတရားကို ေသခ်ာသိျပီး က်င့္ႀကည့္ လိုက္ေတာ့ ျမင္တယ္။ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတာ့ ယံုႀကည္လာတယ္။ယံုႀကည္ေတာ့ သဒၵါ၊ျဖစ္ပ်က္ျမင္တာက ပညာ။

ထိုေႀကာင့္ သဒၵါနဲ႔ပညာ သြားျပီး တြဲေနပါတယ္။သဒၵါနဲ႔ ပညာဟာ တြဲလ်က္ပါတဲ့။
သဒၵါတရား မွန္မွန္ကန္ကန္ နဲ႔သာ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ အပါယ္ေလးပါးမွ လြတ္ေျမာက္္္ႏိုင္၏။ တို႔မွာ အပါယ္မ်ိဳးေစ့ေတြ၊အပါယ္က် ေႀကာင္းကံေတြ လုပ္ထာတာရွိတယ္။ဒါေတြကို ဘယ္သူမွ ဝင္တားလို႔ မရပါဘူး။
သူကိုတားခ်င္ရင္၊ သူကိုအက်ိဳးမေပးေစခ်င္ရင္ ဘာနဲ့ျဖတ္ရမလဲ ဆိုေတာ့ ဥာဏ္နဲ႔
ျဖတ္ရမယ္။ဥာဏ္နဲ႔ ျဖတ္လိုက္လို႔ ျဖစ္ပ်က္မဂ္ဆိုက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မွာ သဒၵါလည္းပါတယ္၊ ပညာလည္းပါတယ္။ ဒါသည္ သဒၵါဓိက ႏွင့္ ပညာဓိက ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ပါသည္။ သဒၵါဓိက ႏွင့္ ပညာဓိက ဗုဒၶဘာသာဟာ အထက္္္္္တန္း ဗုဒၶဘာသာပါ။ သဒၶါႏွင့္ ပညာ balance (ဟန္ခ်က္ညီ)ဘို႕လဲ လုိပါတယ္၊ သဒၶါလြန္ကဲ ပညာနဲျပန္ရင္ (ႏွစ္လုံးလွ လူမုိက္ၾကီး) သူေတာ္ေကာင္းလူအၾကီးျဖစ္သြားပါတယ္၊ ဆင္ျခင္တုံတရားနဲပါးသူေတြက (superstitious rites, scarified, prayer,) အက်ိဳးမရွိတဲ့ေနရာေနမွာ ကိုယ့္အခ်ိန္ေတြ ကို အသုံးခ်ေနၾကပါတယ္။ သဒၶါနဲျပီး ပညာကဲေနျပန္ရင္လဲ ပညာရွိလူမိုက္ၾကီး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ဘယ္အရာမဆုိ အစြန္းမေရာက္ေစဘုိ႕ပါဘဲ

ဗိုက္ထဲအစာ႐ိွလဲနာမ႐ွိလဲနာ

ဗိုက္ထဲအစာ႐ိွလဲနာမ႐ွိလဲနာ
ဗိုက္ထဲမွာ အစာရွိရွိ၊ မရွိရွိ နာ
ပုံမွန္ အစာ စားခ်ိန္မွာ အစာ မစား မိလုိက္ဘဲ အဆာ လြန္သြား တဲ့ အတြက္ ဗုိက္ေအာင့္ ေ၀ဒနာ ခံစား ရတာကုိ ေလနာ ထတယ္၊ ဒါမွ မဟုတ္ အစာအိမ္ ေရာဂါထတယ္လုိ႔ေျပာဆုိၾကေလ့ရွိပါ တယ္။ အစာအိမ္ဆုိတာက ၀မ္းဗုိက္ ထဲမွာ ေထာင္လုိက္တည္ ရွိေနတဲ့ ရွည္ ေမ်ာေမ်ာ ႂကြက္သားအိတ္ႀကီးကုိ ေခၚ ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အထက္ပုိင္းနဲ႔ ေအာက္ ပုိင္းမွာ ႐ႈံ႕ထားတဲ့ ပုိက္ဆံ အိတ္တစ္ခုနဲ႔ အလားသဏၭာန္တူပါ တယ္။ အရွည္ ၁ ေပ နီးပါးရွိၿပီး ၆ လက္မ က်ယ္၀န္း ပါတယ္။ သာမန္ အားျဖင့္ ၀ါးၿပီးသား အစားအစာ ၂ ေပါင္ေက်ာ္ကုိ သုိေလွာင္သိမ္းဆည္း ေပးထားႏုိင္ ပါတယ္။ အစာအိမ္ဟာ ျပန္႔ကားဆြဲဆန္႔ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့အတြက္ ေရတစ္ဂါလန္အထိ ၀င္ဆံ့ႏုိင္ပါေသးတယ္။


ထူထဲပုိးေတာင့္တဲ

သဘာ၀က အစာအိမ္နံရံကုိ ပုိးေတာင့္ တဲတစ္ခုလုိ ထူထူထဲထဲ တည္ေဆာက္ေပးထားတဲ့အတြက္ အလႊာေလးလႊာ ပါရွိၿပီး ႀကံ့ႀကံ့ခုိင္ေန ပါတယ္။ အစာေခ်ဖ်က္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြင္း ဆုံးအလႊာကေန ဟုိက္ၿဒိဳကလုိရစ္ အက္စစ္ဓာတ္နဲ႔ အစာေျခအင္ဇုိင္းေတြ ကုိ ထုတ္လႊတ္ေပးရပါတယ္။ သာမန္ အားျဖင့္ အစာအိမ္အတြင္းနံရံကုိ အက္ စစ္ဓာတ္ေတြ မစားသြားႏုိင္ေအာင္ အစာအိမ္အခၽြဲေတြကဖုံးလႊမ္းကာကြယ္ ေပးထားၾကပါတယ္။
အေၾကာင္းတစ္ခု ခုေၾကာင့္ အက္စစ္ဓာတ္အထြက္မ်ား တဲ့အခါနဲ႔ အစာအိမ္နံရံမွာ အက္စစ္ ခံႏုိင္ရည္စြမ္းအား ေလ်ာ့နည္းသြား တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အစာအိမ္အတြင္းလႊာကုိ အက္စစ္စားၿပီး မီးျခစ္ဆံေခါင္းအရြယ္ ကေန လက္သည္း ခြံ အရြယ္ ပမာဏ ရွိတဲ့ ခ်ိဳင့္ခြက္အနာေလးေတြ ေပၚ ေပါက္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအနာေတြက ထူထဲတဲ့ အစာအိမ္နံရံ ပုိးေတာင့္တဲ ေလးလႊာစလုံးကုိ ထုိးေဖာက္ႏိႈက္စား သြားရင္ေတာ့ အစာအိမ္ေပါက္တယ္ လုိ႔ ေခၚဆုိၾကပါတယ္။

အစာအိမ္နာလား အူသိမ္နာလား

အစာအိမ္နဲ႔ အူသိမ္ဦးပုိင္းရဲ႕ အတြင္းနံရံေတြမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ခ်ိဳင့္ခြက္အနာေတြကုိေရာႁပြမ္းၿပီး အစာအိမ္နာလုိ႔ အလြယ္တကူ ေခၚ ဆုိေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူနာေတြ က ဂက္စၾတစ္ (Gastric) ေရာဂါလုိ႔ ေခၚဆုိေနၾကေပမယ့္ ဂက္စၾတစ္ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ အစာအိမ္ကုိသာ ရည္ ညႊန္းၿပီး အူသိမ္ဦးပုိင္း မပါ၀င္ပါဘူး။ ဆရာ၀န္ေတြကေတာ့ ေနရာခြဲျခားၿပီး အစာအိမ္နာကုိ gastric ulcerအတုိေကာက္ GU နဲ႔ အူသိမ္ဦးပုိင္း အနာကုိ duodenal ulcer- အတုိ ေကာက္ DU ဆုိၿပီး
သတ္သတ္မွတ္ မွတ္ ေခၚဆုိၾကပါတယ္။

ေသာကေၾကာင့္လား ပုိးေၾကာင့္လား

အစာအိမ္ေရာဂါကုိ စိတ္ေသာက ဖိစီးတာနဲ႔ အပူအစပ္စားသုံးတာေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လုိ႔ အရင္တုန္းက ယူဆခဲ့ၾကေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အစာအိမ္ထဲကုိ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ H pylori လုိ႔ေခၚတဲ့ ဗက္တီးရီးယား ပုိးမႊားေတြေၾကာင့္လုိ႔ သိရွိလာၾကပါ တယ္။ ဒီမုိးမႊားေတြဟာ အစာအိမ္ ထဲက အခၽြဲလႊာကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ၾကပါ တယ္။ အကာအကြယ္မဲ့ သြားတဲ့ အတြင္းလႊာကုိ နဂုိထြက္ရွိေနတဲ့ အက္ စစ္ကစားၿပီးခ်ိဳင့္ခြက္ အနာေတြေပၚေပါက္ လာရတာျဖစ္ပါတယ္။
ဗက္တီးရီးယားပုိးမႊား ေတြ အစာအိမ္ထဲ ကုိဘယ္ပုံဘယ္နည္း နဲ႔၀င္ေရာက္လာသလဲ ဆုိတာကုိ တိတိက် က် မသိရွိၾကေသး ေပမယ့္ေ၀ဒနာသည္ ရဲ႕ တံေတြးနဲ႔ မစင္ ထဲမွာလည္း ပုိးမႊား ေတြကုိ ေတြ႕ရွိေနရတာေၾကာင့္ အစား အစာနဲ႔ ေရကေနတစ္ဆင့္ ကူးစက္ ပ်ံ႕ပြားလာရတယ္လုိ႔ မွတ္ယူထားၾက ပါတယ္။ လူ႔ခႏၶာကုိယ္ထဲကုိ ငယ္စဥ္ ကတည္းက ဗက္တီးရီးယားပုိးမႊားေတြ ၀င္ေရာက္ေနၿပီး အသက္ႀကီးလာမွ အစာအိမ္ေရာဂါ ျဖစ္လာရသူေတြ လည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဗုိက္ထဲမွာ အစာရွိရွိ မရွိရွိနာ

အစာအိမ္နာ ေ၀ဒနာသည္ တစ္ ေယာက္ဟာ ရင္ညြန္႔နဲ႔ ၀မ္းဗုိက္ထဲက ေနပူေလာင္နာက်င္တဲ့ ေ၀ဒနာကုိ ခံစားၾကရတတ္ပါတယ္။ ရင္ပူတယ္ လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အစာအိမ္ထဲက အနာက အစာစားလိုက္ရင္ပုိမုိနာ က်င္လာတတ္ၿပီး၊ အူသိမ္ဦးပုိင္းထဲက အနာေတြကေတာ့ အစာစားလုိက္ရင္ သက္သာသြားတတ္ပါတယ္။ အစာ စားၿပီး ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီအၾကာမွ ျပန္လည္နာက်င္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ေ၀ဒနာထပ္တလဲလဲ ခံစားေနရတဲ့သူ ေတြမွာ ဗုိက္ေအာင့္လြန္းလုိ႔ ၀မ္းဗုိက္ ကုိ ေရေႏြးအိတ္နဲ႔ကပ္၊ ေရေႏြးပုလင္း နဲ႔ ကပ္နဲ႔ ဗုိက္တစ္ခုလုံး နီရဲၿပီး မီးေလာင္ဖုေတြ ထြက္လာတာ ကိုေတာင္ ေတြ႕ျမင္ရဖူးပါတယ္။

အက္စစ္ဓာတ္ကုိ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ဖုိ႔

ဗုိက္နာလာရင္ ဂ်ဲလ္မက္ေဆး ျပား ၀ါးစားၿပီး သက္သာသြားသူေတြ ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူနာေတြက ေဆာ္ ဒါမႈန္႔ကုိ မ်ိဳခ်တတ္ၾကပါတယ္။ အစာ အိမ္ေဆးလုိ႔ ေခၚဆုိေနၾကတဲ့ ေဆာ္ ဒါမင့္၊ အလူပင္း၊ ဒုိင္ဂ်င္းနဲ႔ M.O.M ေဆးျပားေတြနဲ႔လည္း သက္သာတတ္ ၾကပါတယ္။ ႏြားႏုိ႔ေသာက္ၿပီး သက္ သာသြားသူေတြရွိသလုိ ႏြယ္ခ်ိဳ၊ လ်က္ ဆား၊ ေလႏုိင္ေဆးနဲ႔ လွ်ာပြတ္ေဆး ေတြလ်က္ၿပီး သက္သာသြားရသူေတြ လည္းရွိပါေသးတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေပၚလာတဲ့ စီမက္တက္ဒင္း၊ ရာနီ တက္ဒင္း၊ အုိးမက္ဇ္ စတဲ့ေဆး၀ါးေတြ ကုိ ယေန႔ေခတ္ လူနာေတြ ေသာက္ ရပါ မ်ားလြန္းလုိ႔ ေဆးနာမည္ေတြကုိ ေတာင္ အလြတ္ရေနၾကပါတယ္။ ဒီ ေဆး၀ါးေတြ အကုန္လုံးဟာ အက္စစ္ ဓါတ္ကုိ ပ်က္ျပယ္ေစၿပီး အက္စစ္ အထြက္နည္းေအာင္လည္း တားဆီး ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဗက္တီးရီးယားပုိးမႊား ကုိ ေခ်မႈန္းသုတ္သင္တာ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ အစာအိမ္ေရာဂါမၾကာခဏ ျပန္ထလာႏုိင္ပါတယ္။
အစာအိမ္နာ အျမစ္ျပတ္ရေအာင္
အစာအိမ္ ေရာ ဂါ အျမစ္ျပတ္ ေပ်ာက္ကင္း ေအာင္ ဗက္ တီးရီးယား ပုိးသတ္ ေဆးေတြ ကုိပါ ပူးတြဲ တုိက္ေကၽြး ဖုိ႔ လုိ အပ္ပါ တယ္။အစာအိမ္ ထဲမွာ ပုိးမႊား ေတြရွိ၊ မရွိအစာ အိမ္ထဲကုိ မွန္ ေျပာင္းထည့္ စစ္ေဆးလုိ႔ရပါတယ္။ အစာအိမ္အခၽြဲနဲ႔ အသားစ ကုိထုတ္ယူၿပီး ပုိးမႊားကုိ ရွာေဖြၾကည့္ ၾကရပါတယ္။ မွန္ေျပာင္းမသြင္းဘဲနဲ႔ ေဆးေတာင့္မ်ိဳ ခ်ခိုင္းၿပီး အာေငြ႕ကုိ တုိင္းထြာၾကည့္ ရင္လည္း ပုိးရွိ၊ မရွိ သိရွိႏုိင္ပါတယ္။ ပုိးေတြ႕ၿပီဆုိရင္ေတာ့ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးေတြကုိ ၂ ပတ္က ေန ၄ ပတ္ၾကာေအာင္ တုိက္ေကၽြးၾက ရပါ့မယ္။ အက္စစ္ အထြက္ေလ်ာ့ေဆး ေတြကုိလည္း ၆ ပတ္ၾကာေအာင္ ေသာက္ သုံးဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

အစာအိမ္နာရဲ႕ ဆုိးက်ဳိးအေထြေထြ

ေသြးယုိထြက္ေနတဲ့ အစာအိမ္ အနာေၾကာင့္ ေကာ္ဖီေရာင္ေတြ အန္ လာႏုိင္ၿပီး၊ ၀မ္းမည္းမည္းသြားတာ ေတြလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။ နီရဲေနတဲ့ ေသြးဟာ အက္စစ္နဲ႔ထိေတြ႕လုိက္ရင္ ေကာ္ဖီေရာင္ကုိ ေျပာင္းသြားၿပီး မစင္ နဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါမွာ ကတၱရာေစးလုိ မည္းနက္ၿပီး ေစးပ်စ္သြားတတ္ပါ တယ္။ အနာက အစာအိမ္နံရံတစ္ခု လုံးကုိ စားသြားရင္ေတာ့ အစာအိမ္ ေပါက္ၿပီး အစာေတြ ၀မ္းေခါင္းထဲကုိ ထြက္က်လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ၀မ္းဗုိက္တစ္ျပင္လုံး မခ်ိမဆံ့ နာက်င္ လာၿပီး ပ်ဥ္ျပားႀကီးလုိတင္းရင္းေန တတ္ပါတယ္။ ေဆး႐ုံတင္ၿပီး အေရး ေပၚခြဲစိတ္ကုသဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အူသိ္မ္ထဲက အနာေတြက အမာရြတ္ ထင္က်န္ရစ္ၿပီး အူက်ဥ္းသြားရသူေတြ လည္းရွိတတ္ပါတယ္။ အူက်ဥ္းလူနာ ဟာ အစာစားၿပီးတုိင္း အန္တတ္ပါ တယ္။ ေဆး႐ုံတင္ ခြဲစိတ္ကုသေပးရပါ တယ္။ အစာအိမ္ေရာဂါကေန အစာအိမ္ ကင္ဆာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားရသူ ေတြကုိလည္း ရွားရွားပါးပါး ေတြ႕ရွိရ ႏုိင္ပါေသးတယ္။

ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ အစားအစာေတြ

အစာအိမ္ေရာဂါ ျဖစ္လာၿပီဆုိ ရင္ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ သံပရာ ရည္၊ င႐ုတ္သီး၊ ခ်င္း၊ စပါကလင္နဲ႔ ဘိလပ္ရည္ေတြဟာ အနာကုိ ပုိမုိဆုိးရြားသြားေစႏုိင္တဲ့အတြက္ ေရွာင္ရွားဖုိ႔လို အပ္ပါတယ္။ ေဆးလိပ္နဲ႔ အရက္ကုိ လုံး၀ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရပါ့မယ္။ အက္စပရင္ ေဆးနဲ႔ အက္စစ္ပါတဲ့ အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၀ါးေတြကုိ မေသာက္သုံးသင့္ ေတာ့ပါဘူး။ ေသြးတုိး၊ ႏွလုံး၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါတစ္ခုခုနဲ႔ ယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚေနရင္ ေဆာ္ဒါမ်ိဳတာကုိလည္း ေရွာင္ရွားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့အစာကုိ နည္းနည္းခ်င္း ခဏခဏ တစ္ေန႔ကုိ ၆ ခါေလာက္ စားေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။
အစာအိမ္နာ ထဖူးရင္
အစာအိမ္ေရာဂါကုိ မိသားစု ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီး H.Pylori ဗက္တီးရီးယားပုိး ရွိ၊ မရွိ တုိင္ပင္စစ္ေဆးဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ အစာအိမ္ မွန္ေျပာင္းၾကည့္ဖုိ႔နဲ႔ ေဆးမ်ိဳၿပီး ဓာတ္မွန္႐ုိက္ဖုိ႔လုိအပ္ရင္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဆရာေတြ ဆီကုိ လႊဲေျပာင္းေပးပါလိမ့္မယ္။ ေရာဂါအျမစ္ျပတ္ေစဖုိ႔ ပဋိဇီ၀ပုိးသတ္ေဆးေတြကုိ ေဆးပတ္လည္ေအာင္ ေသာက္သုံးဖုိ႔လုိအပ္ပါေၾကာင္း အစာအိမ္ေရာဂါ သိမွတ္ စရာအျဖစ္ တင္ဆက္ေပးလုိက္ရပါတယ္

အစာအိမ္ေရာဂါ

အစာအိမ္ေရာဂါ
လံုးဝမေပါ့ဆသင့္ေသာ အစာအိမ္ေရာဂါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အစာအိမ္သည္ အေရးပါေသာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္း တခုျဖစ္သည္။ ပါးစပ္မွတဆင့္ စားလိုက္ေသာအစာမ်ားကို ေခတၱသိုေလွာင္ေပးျပီး ပရိုတိန္းမ်ားကို တပိုင္းတစ ေခ်ဖ်က္ေပးပါသည္။ ကုဗိုဟိုက္ဒရိတ္ႏွင့္ အဆီမ်ားကိုမူ အူႏွင့္ပန္ကရိယ(pancreas)တို႔က အဓိကေခ်ဖ်က္ေပးပါသည္။ အစာအိမ္မွထြက္ရွိေသာ အစာေခ်ရည္တြင္ အက္စစ္ႏွင့္ ပက္(ပ)ဆင္ အင္ဇိုင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

အစာအိမ္အတြင္း အစာအိမ္နံရံ၏ ခုခံအား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေနေသာအခါ အက္စစ္ဓာတ္မ်ားေၾကာင့္ အစာအိမ္တြင္ အနာျဖစ္တတ္ပါသည္။ အစာအိမ္မွ အက္စစ္အမ်ားအျပား အူသိမ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါက အူသိမ္တြင္ အနာျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယခင္က အစာအိမ္ေရာဂါ ျဖစ္ရျခင္းမွာ အက္စစ္ဓာတ္ လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ (သို႔မဟုတ္) အစာအိမ္နံရံ မ်က္ႏွာျပင္ အလႊာ၏ ခုခံအားညံပဖ်င္းမႈေၾကာင့္ဟု ယူဆခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္မူ အစာအိမ္နာႏွင့္ အူသိမ္နာတို႔မွာ Helicobacter pylori ပိုးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိလာရပါသည္။

အူသိမ္အနာ၏ ေရာဂါလကၡဏာမွာ ညဘက္အခ်ိန္ႏွင့္ အစာမရွိခ်ိန္မ်ားတြင္ ဝမ္းဗိုက္နာက်င္ျခင္း၊ အစာစားလိုက္လွ်င္ နာက်င္မႈ သက္သာသြားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အစာအိမ္အနာ၏ ေရာဂါလကၡဏာမွာ ဝမ္းဗိုက္နာက်င္ျခင္း၊ အစာစားလွ်င္ မသက္သာဘဲ နာက်င္မႈ ပိုဆိုးျခင္း၊ ပ်ိဳ႔အန္လိုက္မွ နာက်င္မႈ သက္သာသြားျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အူသိမ္အနာႏွင့္ အစာအိမ္အနာ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ အက္စစ္ဓာတ္ေခ်ဖ်က္ေပးေသာ ေဆးမ်ားေသာက္သံုးပါက နာက်င္မႈကို သက္သာေစေလသည္။ အစာအိမ္အနာႏွင့္ အူသိမ္နာတို႔၏ အျခားေသာလကၡဏာမ်ားမွာ ရင္ပူျခင္း၊ ပါးစပ္အတြင္းသို႔ အစာျပြန္ ေအာက္ပို္င္းမွ တံေတြး(Saliva) ႏွင့္ အက္စစ္ (Acid) တို႔ ျပန္ပ်ိဳ႔တက္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အူသိမ္အနာရွိသူမ်ားတြင္ နာက်င္မႈသက္သာေစရန္ အစာ ပိုမိုစားသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တက္ႏိုင္ပါ သည္။ အစာအိမ္အနာရွိသူတြင္မူ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အစာအိမ္ေရာဂါ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ေဝဒနာလကၡဏာမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ သကဲ့သို႔ အလိုအေလ်ာက္ ျပန္ေပၚလာတတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လူတေယာက္၌ အစာအိမ္ေရာဂါ ရွိ-မရွိကို (Barium Meal)ဓာတ္မွန္ရိုက္ၾကည့္ျခင္း၊ အစာအိမ္အား မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္ျခင္းတို႔ျဖင့္ လြယ္ကူစြာ သိရွိႏိုင္ပါသည္။


အစာအိမ္ေရာဂါ ရွိသူမ်ားအား ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ ေဆးဝါးမ်ားအနက္ သင့္ေလွ်ာ္ေကာင္းမြန္မည့္ ေဆးဝါးမ်ားကို ညႊန္ၾကားေလ့ရွိပါသည္။
(၁) အစာအိမ္အတြင္းရွိ အက္စစ္ဓာတ္ကို ေခ်ဖ်က္ေပးသည့္ေဆးမ်ား။
(၂) အစာအိမ္မွ အက္စစ္ထြက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ေဆးမ်ား။
(၃) အစာအိမ္အတြင္း ေလပြေလထျခင္းႏွင့္ အစာမေၾကျခင္းတို႔ကို သက္သာေစသည့္ ေဆးမ်ား။
(၄) အစာအိမ္ႏွင့္ အူသိမ္ၾကြက္သားမ်ား အလြန္အမင္း လႈပ္ရွားမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစေသာ ေဆးမ်ား။
(၅) အစာအိမ္နံရံ၏ ခုခံစြမ္းအား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစေသာ ေဆးမ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။


အစာအိမ္ေရာဂါရွိသူတဦး အေနျဖင့္ ေဆးလိပ္ လံုးဝ မေသာက္သင့္ေပ။ ေဆးဝါးမ်ား မွန္မွန္မွီဝဲေနေသာ္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ေနပါက အက်ိဳးမရွိေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ အစာအိမ္နာ ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္းကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


အစာအိမ္ေရာဂါကို ကုသေနစဥ္အတြင္း အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ အရက္သည္ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းတေလွ်ၾက္ နံရံမ်ား၏ ခုခံစြမ္းအားကို ေလ်ာ့နည္းေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အစာအိမ္သည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း အာလံုးသိရွိျပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစာအိမ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု သိရွိပါက လံုးဝမေပါ့ဆဘဲ အလ်င္အျမန္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက အစာအိမ္ေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာ
ေသြးအန္ျခင္း၊ ေသြးဝမ္းသြားျခင္း၊ အစာအိမ္ေပါက္ျခင္း၊ အစာအိမ္လမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ေသာ လူသားတို႔၏အသက္ကို ရန္ရွာႏိုင္သည့္ အစာအိမ္ကင္ဆာေရာဂါတို႔
ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ
ဆီးခ်ဳိေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ လဲြမွားေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား
On  Sat, 2014-12-20 06:52Issue No.No.598 Saturday, December 20, 2014
အသံတိတ္ လူသတ္သမားဟု သိရသည့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍  လဲြမွားေသာယုံၾကည္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားပိုမို စိုးရိမ္လာၾကသည္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လဲြမွားေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ လုိက္နာရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပ ေပးလုိက္ပါသည္။

ခါးေသာ အရသာရွိသည့္ အစားအစာမ်ားက ေသြးထဲသၾကား ပါ၀င္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္သည္ဟု လူအမ်ား လက္ခံယုံၾကည္ထား ၾကေသာ္လည္း ၾကက္ဟင္းခါးသီးႏွင့္ တမာရြက္တို႔ကဲ့သို႔ ခါးသက္ ေသာ အရသာရွိသည့္ အစားအစာမ်ား စားျခင္းျဖင့္ ေသြးထဲ သၾကားပါ၀င္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစမည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ ယင္းအစားအစာမ်ားမွာ ခါးသက္ေသာ္လည္း ဂလူးကို႔စ္ဓာတ္ ကို ကာဗြန္ဟုိက္ဒရိတ္ ႂကြယ္၀စြာပါ၀င္ေသာ အစားအစာမ်ားမွ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ခ်ဳိေသာအရသာရွိသည့္ မည္သည့္ အစားအေသာက္ကိုမွ စား၍မရဟု လူအမ်ားလက္ခံထားၾကသည္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္ အမ်ားစုမွာ ၎တုိ႔စားေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ သၾကားတုိက္႐ုိက္ထည့္သြင္းေလ့ မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ သၾကားဓာတ္ပါေသာ သစ္သီးမ်ား၊ အစစ္ႏွင့္ တူေအာင္လုပ္ထားေသာ အခ်ဳိခဲအခ်ဳိ႕ကို အစားထိုးအသုံးျပဳႏုိင္သည္။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္မ်ား သစ္သီးစား၍ မရဟု လူအမ်ားယုံၾကည္ ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမွ်င္ဓာတ္ႏွင့္ သၾကားဓာတ္ပါ၀င္ေသာ သစ္သီးမ်ားကို စားႏုိင္သည္။ သစ္သီးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာအမွ်င္ ဓာတ္ႏွင့္ သၾကားဓာတ္မ်ား ေသြးထဲသို႔ ေႏွးေကြးစြာေရာက္ရွိသြား တတ္သျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္က အင္ဆူလင္မပါဘဲ သစ္သီး သၾကားဓာတ္ကို အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ သစ္သီး ေဖ်ာ္ရည္မ်ားတြင္ ဖုိက္ဘာဓာတ္မပါသျဖင့္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား မေသာက္သင့္ပါ။ ငွက္ေပ်ာသီး၊ မက္မန္းသီး၊ သရက္သီး၊ စပ်စ္ သီး၊ ဂရိတ္ဖ႐ု၊ ၾကံႏွင့္ ၾသဇာသီးတို႔ကို မစားသင့္ပါ။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွင္မ်ား အ၀လြန္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ခဲြစိတ္ကုသမႈ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ား အဆစ္အျမစ္နာက်င္ေနသူမ်ား၊ ဓမၼတာမမွန္သူမ်ား၊ ၿမံဳေနသူမ်ား၊ ပန္းနာကဲ့သို႔ အသက္ရွဴျခင္း ျပႆနာရွိသူမ်ားမွာ ခဲြစိတ္ကုသႏုိင္သည္။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွင္မ်ား ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အျမန္ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရန္ လုိသည္ဟု လက္ခံထားၾကေသာ္လည္း အ၀လြန္ျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါမွာ ဒဂၤါးျပားတစ္ခု၏ ေခါင္းႏွင့္ ပန္းကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ အ၀လြန္သူမ်ား တစ္လလွ်င္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၂ ကီလိုေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အစားအစာထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳမထားေပ